Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg

“Solidariteit maakt onze wereld aangenamer en schoner”

Schoonheid zien we vaak als een uiterlijk kenmerk, maar ze zit ook vanbinnen. Met innerlijke schoonheid maak je het leven niet alleen voor jezelf meer de moeite waard, ook dat van anderen maak je aangenamer en geïnspireerder. Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, reflecteert.
Samen 24.02.2019
Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, reflecteert over schoonheid en solidariteit.

Wat maakt schoonheid belangrijk?

“Het doet deugd om te zien hoeveel engagement er bij mensen leeft en het bevestigt ook waar we met ons ziekenfonds voor staan: er ís steun en er ís een draagvlak voor solidariteit in een ruimere zin. Solidariteit maakt onze (leef)wereld aangenamer en schoner!”

Hoe zie je die solidariteitsgedachte op grotere schaal?

“Ik denk bijvoorbeeld aan de roep naar een klimaatbeleid, die ook een roep naar soli- dariteit tussen generaties is. Deze generatie moet het klimaat sparen voor volgende generaties. Ook onze sociale zekerheid steunt op solidariteit en de bereidheid om anderen te helpen wanneer ze getroffen worden door een ziekte. Het voordeel van deze manier van werken is dat je écht verzekerd bent wanneer er iets voorvalt. Je bent niet afhankelijk van de goede wil van anderen.”

“Onze sociale zekerheid steunt op solidariteit en de bereidheid om anderen te helpen.”

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) blijft maar uitbreiden.

“Naast de sociale zekerheid en de federale ziekteverzekering hebben we ook de Vlaamse sociale bescherming, een Vlaamse bevoegdheid. Hoe de VSB uitgebouwd zal worden, is nog onduidelijk en baart ons wat zorgen. Maar er verandert in ieder geval niets aan onze rol in de ziekteverzekering. We blijven de belangen van onze verzekerde leden beschermen en ijveren voor het recht op betaalbare zorg.”

Waarom maak je je zorgen om de VSB?

“De financiering van de VSB getuigt momenteel van weinig solidariteit. Ze wordt voor een groot stuk betaald via zorgpremies. De bijdragen zijn bijna gelijk voor iedereen (standaard 52 euro of 26 euro voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming). Dit botst met het principe dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten kunnen dragen. De vraag naar een meer solidaire financiering van de VSB wordt voor ons dan ook een belangrijke eis bij de volgende verkiezingen. Verder hopen we op meer ambitie en efficiëntie, geen wachtlijsten en een betere bescherming.”


Lees ook hoe schoonheid een rol speelt in het leven van Rita, Lard en Dorien.

Vlaamse sociale bescherming
Wil je meer weten over de Vlaamse sociale bescherming? Hier lees je er alles over.
Meer informatie
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.