Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg

Recht op respect

Caro Bridts is educatief medewerker en ervaringsdeskundige armoede. Zij weet als geen ander dat het niet vanzelfsprekend is om uit de spiraal van armoede te klauteren. Met het initiatief Decenniumdoelen zet Caro mee haar schouders onder een betere toekomst voor iedereen.
Samen 10.01.2019
Caro Bridts is educatief medewerker en ervaringsdeskundige armoede.

“Ik bracht een groot deel van mijn leven in armoede door. Uit ervaring weet ik dus dat het niet zomaar lukt om eruit te geraken. Een respectvolle en menswaardige begeleiding en ondersteuning zijn bijvoorbeeld onmisbaar. En dit zowel op financieel als emotioneel vlak. Ik denk dan aan psychologische hulp om de trauma’s van armoede te verwerken.”

Recht op respect

“Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Er staat zelfs een artikel in de Belgische grondwet dat dit zegt. Maar niet iedereen is gelijk voor die wet, want voor veel mensen blijft armoede dagelijkse kost. 1 op de 10 Vlamingen moet de eindjes aan elkaar knopen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. 1 op de 7 kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit op in kansarmoede. Dat zijn hallucinante cijfers waar we met een groep organisaties, wetenschappers en ervaringsdeskundigen iets aan willen doen. We hebben onze krachten gebundeld onder de naam Decenniumdoelen.”

“Iedereen heeft recht op een menswaardig leven.”

Samen aan de slag met Decenniumdoelen

“Met Decenniumdoelen hebben we een paar heel concrete en haalbare voorstellen gelanceerd om armoede in 10 jaar tijd te halveren. We hebben deze in 6 thema’s ingedeeld: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Politici hebben de voorbije jaren veel kansen laten liggen om iets aan het probleem te doen. Ingrepen zoals de 1 euro-maaltijden zullen armoede niet de wereld uithelpen. Je moet het ruimer zien en voor een stevige basis zorgen. Het is bijvoorbeeld levensnoodzakelijk om de laagste inkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. En ervoor zorgen dat iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft.”

Armoede is onrecht

“Als we die dingen aanpakken, kunnen de meeste mensen weer met de lippen boven water komen. We moeten samen vechten tegen dit onrecht. Alleen raakt niemand eruit. Laat ons armoedebestrijding dus hoog op de politieke agenda houden.”

Fill 1 Created with Sketch.
16
feb
Komaf met armoede
Op 16 februari 2019 laten we onze stem horen en dagen we politici uit om van armoede een prioriteit te maken. Doe je mee?
Meer info
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.