Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg

Wat betekent de nieuwe huurwet voor jou?

Huur jij een woning of appartement, zoals een kwart van de Belgen? Dan is de nieuwe huurwetgeving wellicht van belang voor jou. Op 1 januari 2019 trad het Vlaamse Woninghuurdecreet in voege. Op bepaalde vlakken gaat het erop vooruit voor jou als huurder, op andere vlakken wordt het wat moeilijker.
Praktisch 07.01.2019
Nieuwe Vlaamse huurwet

Alleen voor nieuwe huurovereenkomsten

Een woordje vooraf: al deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2019. Dat wil zeggen dat ze alleen van toepassing zijn op huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari. Níét op bestaande overeenkomsten! Daarvoor blijft de federale huurwet gelden.

Verder is het huurdecreet niet van toepassing op vakantieverblijven en gelden er andere regels voor studentenkamers.

Het Vlaamse Huurdecreet in een notendop

5 soorten huurovereenkomsten

 1. In principe geldt een huurovereenkomst voor 9 jaar.
 2. Daarnaast heb je contracten van korte duur: minder of gelijk aan 3 jaar.
 3. Huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar
 4. Huurovereenkomsten voor het leven
 5. Huurovereenkomsten voor studenten
Vlaams Woninghuurdecreet

Huurwaarborg

 • Je huisbaas kan je vanaf nu 3 maanden huurwaarborg vragen, in plaats van maximaal 2 maanden tot nu.
 • Je kan een renteloze huurwaarborglening aanvragen om je huurwaarborg te helpen betalen. Dat is volledig anoniem; de verhuurder hoeft dit niet te weten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet je een laag inkomen hebben en mag je geen eigen gronden of huizen hebben. Een huurwaarborglening aanvragen doe je bij het Vlaams Woningfonds.

Opzeggen

 • De opzegtermijn bij een contract van 9 jaar bedraagt 3 maanden. Je moet je huisbaas een vergoeding betalen van 3, 2 of 1 maand huur als je opzegt tijdens respectievelijk het 1ste, 2de of 3de jaar.
 • Tijdens de eerste 3 jaar kan je huisbaas je niet uit huis zetten, behalve als hij er zelf in gaat wonen. Vanaf het einde van het 3de jaar kan hij de overeenkomst ook opzeggen als zijn dichte familie er wil intrekken of als hij het pand grondig wil renoveren. Hij moet een opzegtermijn van 6 maanden respecteren. Na het 6de jaar mag je huisbaas het huurcontract opzeggen zonder reden, maar opnieuw met een opzegtermijn van 6 maanden.
 • Als jij of de verhuurder geen opzeg geeft voor het einde van de 9 jaar, dan wordt het contract automatisch met 3 jaar verlengd.
 • Zonder officieel huurcontract (schriftelijk en geregistreerd) kan je de overeenkomst altijd stopzetten zonder vergoeding of opzegtermijn. Je moet wel betalen voor de maand waarin je opzeg geeft.

Huurprijs

 • Naast indexeringen mag de huurprijs alleen verhoogd worden als nieuwe omstandigheden ervoor zorgen dat de huurwaarde met 20 % is gestegen of met minstens 10 % na verbouwingswerken of energiebesparende maatregelen. Je huisbaas mag de prijs ook verhogen als jij daarmee akkoord gaat.

Herstellingen

 • De verhuurder heeft de plicht om de woning in goede staat te verhuren. Hij staat in voor alle nodige herstellingen.
 • Kleine herstellingen zijn op jouw kosten. Er bestaat een lijst van wat men onder ‘kleine herstellingen’ verstaat.

En ook …

 • Je echtgenoot of de persoon met wie je wettelijk samenwoont is automatisch medehuurder. Ga je tijdens je huurcontract met iemand feitelijk samenwonen, dan kunnen jullie de verhuurder vragen om je partner te erkennen als medehuurder.
 • Het contract tussen huurder en verhuurder blijft geldig ook als de verhuurder de woning verkoopt aan een nieuwe eigenaar.
 • Een verhuurder mag een kandidaat-huurder om een loonbrief vragen om in te schatten of je jouw verplichting als huurder kan naleven. Andere documenten zoals een bewijs van goede zeden of gezondheidsgegevens mag je verhuurder niét vragen!
 • Zowel de verhuurder als de huurder moeten zich verzekeren tegen brand.
Advies nodig?
Voor meer informatie en advies kan je terecht bij de Vlaamse huurdersbonden.
Contacteer de huurdersbonden
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.