Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg

Wat betekent het nieuwe Groeipakket?

Joeri (37) uit Hombeek is al trotse papa van een zoontje van bijna 1,5 jaar. In maart 2019 verwelkomt zijn gezin nog een dochtertje. En ook voor het gezinsbudget komt er straks iets nieuws bij: het Groeipakket.
Praktisch 16.01.2019
Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag het Groeipakket, tegemoetkomingen voor elk kind in Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere toelagen.

“Het Groeipakket voor kinderen die voor 2019 geboren zijn, ziet er anders uit dan voor kinderen die vanaf 2019 geboren zijn”, vertelt Joeri. “Het Groeipakket voor een gezin met kinderen geboren voor én na 2019 - zoals in mijn geval - zal uit een mix van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedragen bestaan.”

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag het Groeipakket, tegemoetkomingen voor elk kind in Vlaanderen.

Oud versus nieuw

Of het Groeipakket voordeliger of nadeliger uitkomt voor jouw gezin, hangt af van heel wat factoren. Niet alleen hoeveel kinderen je hebt en wanneer ze geboren zijn. Maar ook je inkomen, naar welke soort kinderopvang je kinderen gaan, of ze al of niet naar de kleuterschool gaan, enzovoort. In sommige gevallen zal het totaalplaatje voor het ene gezin verbeteren, terwijl het voor andere gezinnen nadeliger wordt.

“Voor koppels zoals wij wordt het wat complex. Onze zoon zal nog in het oude systeem zitten. Onze dochter in het nieuwe systeem. Maar voor beiden zullen we wel recht hebben op de schoolbonus en de toeslag voor kinderopvang en kleuteronderwijs. Het nieuwe systeem is echter niet voordeliger voor ons. Als we de berekening maken, zullen we in het nieuwe systeem duizenden euro’s minder krijgen in de loop van de tijd. Da’s toch een serieuze aanpassing.”

Verschil tussen 1ste en 2de kind

Wie in 2018 nog geen kinderen had, geniet meer kinderbijslag als het 1ste kind in 2019 geboren wordt. Dat levert, over een periode van 22 jaar, 13 937 euro bijkomende kinderbijslag op, leert een berekening van de Gezinsbond.

Wie wel kinderen heeft, had er financieel voordeel aan om een bijkomend kind vóór 2019 op de wereld te zetten. Voor wie al 1 kind had, leverde dat 9032 euro extra kinderbijslag op. Een gezin dat al 2 of meer kinderen heeft, kreeg 27 541 euro meer als het bijkomende kind nog in 2018 geboren werd. Dat komt doordat een 3de kind fors meer kinderbijslag krijgt in het oude systeem. Maar wie al twee kinderen heeft en een gezinsinkomen van 30 984 tot 61 200 euro, heeft er wel baat bij om pas vanaf 2019 een bijkomend kind te krijgen. Want dan heeft het gezin recht op een sociale toeslag. Een gezin met 3 kinderen (2 voor 2019, 1 erna) gaat er zo ruim 7000 euro op vooruit.

Wat zit er nu in het Groeipakket?

  • Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je een eenmalig startbedrag van 1122 euro (ter vervanging van het ‘kraamgeld’). Voor kinderen geboren voor 2019 bedraagt het kraamgeld 1272,50 euro voor een 1ste kind en 957,42 euro voor elk volgend kind.
  • Je krijgt maandelijks een basisbedrag voor je kind. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 163,20 euro. Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de oude kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.
  • In augustus krijgt elk kind (al of niet geboren na 2019) een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het schooljaar. Die bedraagt 20,40 euro (0-4 jaar), 35,70 euro (5-11 jaar), 51 euro (12-17 jaar) en 61,20 euro (18-24 jaar).
  • Als je gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar je niet betaalt op basis van je inkomen, krijg je een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Dit geldt enkel voor niet-schoolgaande kinderen tot 3 jaar (dus voor- en naschoolse opvang valt hier niet onder).

  • Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kleuters van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen een kleutertoeslag van 132,60 euro per jaar. Dit geldt voor kinderen geboren voor én na 2019.
  • Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouder(s) voldoet aan een inkomensvoorwaarde. De toeslag bedraagt gemiddeld 103,70 euro per jaar (3-5 jaar), 194 euro per jaar (6-12 jaar), 630 euro per jaar (12-18 jaar) en 50 euro per jaar (+18 bovenop studietoelage). De toelage geldt voor kinderen geboren voor én na 2019. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor automatisch betaald. De studietoelage voor hoger onderwijs moet je nog steeds aanvragen via www.studietoelagen.be.
  • Bedraagt het jaarinkomen van je gezin minder dan 30 984 euro? Dan ontvang je een sociale toeslag. Die bedraagt 51 euro per kind per maand (81,60 euro vanaf 3 kinderen). Bedraagt het jaarinkomen van je gezin tussen 30 984 en 61 200 euro, dan komt er vanaf 3 kinderen 61,20 euro bij. Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale toeslag uit de oude kinderbijslag.
  • De zorgtoeslag dient om wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen. Voor deze kinderen zijn er ook aanpassingen doorgevoerd.
Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag het Groeipakket, tegemoetkomingen voor elk kind in Vlaanderen.
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.