Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg
Je erfenis regelen volgens het nieuwe erfrecht
Sinds 1 september is het erfrecht – dat bepaalt hoe je je nalatenschap mag verdelen – grondig hervormd. Heb je al een testament of wil je er meer over weten? Dan is dit het uitgelezen moment om hierbij stil te staan. Het nieuwe erfrecht geeft je namelijk meer vrijheid om je nalatenschap te regelen.
Praktisch 06.09.2018
Je nalatenschap regelen volgens het hervormde erfrecht
1. Waarom moet je je testament herbekijken?

Als je al een testament hebt laten opstellen, kan het zinvol zijn om dat opnieuw te bekijken. Je hebt namelijk meer vrijheid om te bepalen wie na je dood het huis of je zorgvuldig vergaarde spaarcenten krijgt. Zo kan je een groter aandeel nalaten aan je kleinkinderen, je feitelijk samenwonende partner, je stiefkinderen, een trouwe vriend of een goed doel.

2. Wat verandert er precies op 1 september?

De wetgever heeft een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd. We vatten ze hieronder beknopt voor je samen. Voor alle details, surf naar www.notaris.be of vraag raad aan je notaris.

  • De helft van je nalatenschap gaat altijd naar je kinderen. Hoeveel elk kind krijgt, wordt niet langer bepaald door het aantal kinderen. Of je nu 1, 2 of 3 kinderen hebt: de helft van de nalatenschap moet sowieso onder je kinderen verdeeld worden. De andere helft mag je vrij verdelen.
  • Ouders zijn niet langer ‘reservataire erfgenamen’. Dat is vooral belangrijk voor wie kinderloos is. Je moet namelijk niet langer een deel van je erfenis aan je ouders geven, maar kan bijvoorbeeld alles aan je feitelijk samenwonende partner nalaten. Dit moet wel in een testament geregeld worden. Let op: de nieuwe wetgeving bepaalt wel dat behoeftige ouders recht hebben op levensonderhoud.
  • Erfovereenkomsten blijven in principe verboden. Wel zijn er 2 uitzonderingen: globale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten. Let op: een erfovereenkomst is níét hetzelfde als een testament!
    • Vanaf 1 september kan je globale erfovereenkomsten sluiten met je erfgenamen in ‘rechte nederdalende lijn’, dat wil zeggen met je kinderen en eventueel ook je klein- of stiefkinderen. In zo’n familiaal pact kunnen jullie een eerlijke, evenwichtige regeling uitwerken die rekening houdt met eerder gedane schenkingen en andere voordelen. Ouders die in het verleden een kind op een bepaalde manier hebben bevoordeeld, bijvoorbeeld door dure studies in het buitenland te financieren of door jaren gratis op de kleinkinderen te letten, zullen de financiële scheeftrekking tussen de kinderen kunnen goedmaken. Uiteraard moeten alle erfgenamen hiermee op voorhand akkoord gaan.
    • Daarnaast bestaan er ook punctuele erfovereenkomsten. Daarmee kunnen toekomstige erfgenamen afspraken maken met elkaar, bijvoorbeeld om de 1ste generatie over te slaan of om een erfgenaam met een zorgbehoefte een groter deel te gunnen.
  • Voor de waarde van schenkingen wordt nu alleen nog gekeken naar de waarde op de dag van de schenking (zij het geïndexeerd). Stel: je hebt 3 kinderen, die je elk op hun 25ste verjaardag 25 000 euro hebt geschonken. In jouw ogen hebben ze elk evenveel gekregen. Met het nieuwe erfrecht is dat niet langer het geval, want de waarde van de schenkingen wordt geïndexeerd vanaf de schenking tot je overlijden. Oudere schenkingen (van zowel geld als goederen) wegen daardoor zwaarder door dan de schenkingen die je later hebt gedaan. Die bedragen moeten tussen je kinderen verrekend worden bij de resterende erfenis. Als je dat wil vermijden, kan je een verklaring van behoud afleggen. Die legt de waarde van schenkingen vóór 1 september 2018 vast op de oorspronkelijke waarde. Leg je verklaring ten laatste op 1 september 2019 af bij je notaris.
3. Wat als je niets wil veranderen?

Ook al wil je je testament niet veranderen, is het nieuwe erfrecht op jou van toepassing en doe je er dus goed aan om je testament er opnieuw bij te nemen. Bekijk je testament met de notaris en laat het indien nodig aanpassen.

4. Moet je een testament opmaken?

Net zoals vroeger hoef je geen testament te hebben. Zonder testament wordt je erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels.

Praktische vragen?
Bij een overlijden komt heel wat kijken. Verdriet, maar vaak ook veel praktische vragen. In onze brochure 'Wegwijs bij overlijden' overlopen we wat je zoal moet doen, wie je moet verwittigen, hoe de erfenis wordt geregeld, waar je hulp kan vinden, enzovoort. Met specifieke informatie over erfrecht kan je altijd terecht bij een notaris.
Bekijk de brochure
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.