Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg
De voorbije week in het nieuws
De afgelopen week lazen we in het nieuws dat dit het ideale moment is voor de griepprik, dat 1 op de 5 armen nooit naar de huisarts gaat en dat minister De Block de regels voor alcoholgebruik bij jongeren vereenvoudigt. Minister Peeters wil er dan weer voor zorgen dat je niet méér betaalt voor een verzekering als je ooit zwaar ziek bent geweest. Lees hier het belangrijkste nieuws uit de week van 15 tot 21 oktober.
Gezond 22.10.2018
Eenvoudigere regels alcoholconsumptie jongeren

Ideale moment om je te laten vaccineren tegen griep

Tussen midden oktober en midden november is het ideale moment om je te laten vaccineren tegen de griep. Daarom start het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid met een griepvaccinatiecampagne. De klemtoon ligt op 65-plussers, een groep met een groter risico op griep én meer kans op ernstige complicaties.

Bart Demyttenaere, adviserend-arts van ons ziekenfonds, vult aan: “Wie ooit door de griep te grazen is genomen, houdt daar weinig mooie herinneringen aan over. Vaak ben je een tweetal weken écht ziek en futloos. Vraag dus een voorschrift aan je arts, haal het vaccin bij de apotheker en laat het inspuiten door een dokter of verpleegkundige.”

Je kan een volledige terugbetaling krijgen voor het griepvaccin.

Lees verder.

1 op 5 armen gaat nooit naar de huisarts

Uit een bevraging van 6000 gezinnen blijkt dat 1 op de 20 de Belgen ‘zeer arm’ is. Deze mensen hebben geen geld voor vakantie, om hun rekeningen op tijd te betalen, hun huis te verwarmen en onverwachte uitgaven te doen. Bovendien heeft deze groep grotere gezondheidsproblemen. 43 % is chronisch ziek en 26 % vindt zijn gezondheid erg slecht. 1 op de 5 gaat nooit naar de huisarts en meer dan de helft gaat nooit op controle bij de tandarts.

Helaas zijn deze bevindingen niet nieuws. Ons ziekenfonds maakt er een strijdpunt van om gezondheidsongelijkheden terug te dringen en iedereen toegang te geven tot een betaalbare gezondheidszorg.

Lees verder.

Verzekering mag niet meer duurder zijn na zware ziekte

Wie ooit een zware ziekte heeft gehad, weet dat verzekeraars dan vaak een hoger tarief aanrekenen. Verzekeraars gaan ervan uit dat mensen die ooit zwaar ziek zijn geweest een verhoogd risico lopen. Soms loopt de verzekeringspremie daardoor enorm op: tot 8 keer zoveel.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil de meldingsplicht voor zware ziekten afschaffen, waardoor bijvoorbeeld diabetespatiënten die hun ziekte onder controle hebben dit niet meer moeten melden aan de verzekeraar. Wie een nieuwe verzekering afsluit, zal dus geen hogere premie meer moeten betalen. Minister Peeters verwacht dat het parlement de wijziging dit jaar nog zal goedkeuren.

Voor een extra verzekering bij ons ziekenfonds, zoals KliniPlan of DentaPlan, betaal je nooit meer omwille van een bestaande aandoening.

Lees verder.

10 miljoen voor medicijnen waar grote nood aan is blijft liggen
10 miljoen voor broodnodige geneesmiddelen blijft liggen

Geneesmiddelenbedrijven die een medicijn ontwikkelen waar grote nood aan is, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Op die manier wil de overheid bedrijven stimuleren en ervoor zorgen dat patiënten sneller toegang hebben tot belangrijke medicatie.

Hiervoor komen echter al jaren amper aanvragen binnen. Daardoor blijft een budget van 10 miljoen euro, dat hiervoor wordt opzijgezet, onaangeroerd. De Socialistische Mutualiteiten betreuren de afwachtende, argwanende houding van de farmabedrijven, die geen dossiers indienen omdat ze geen pottenkijkers dulden.

Eenvoudigere regels rond alcohol voor jongeren

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vereenvoudigt de regels over welke alcoholische dranken 16-jarigen mogen drinken. De huidige regels waren te verwarrend voor café-uitbaters en winkeliers. Met haar beslissing gaat ze echter in tegen het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Momenteel mogen 16-jarigen in ons land gefermenteerde dranken drinken, zoals wijn, bier en vermout. Gedestilleerde dranken mogen pas vanaf 18. In het nieuwe wetsontwerp mag je als 16- of 17-jarige alleen nog bier, wijn en schuimwijn drinken. Daarmee verbiedt De Block dranken als glühwein en versterkte bieren voor jongeren.

De Hoge Gezondheidsraad had de minister nochtans geadviseerd om alle alcohol onder de 18 jaar te verbieden. Ook het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol keurt de beslissing af. Ons ziekenfonds benadrukt dat we een breed draagvlak moeten creëren om alcoholconsumptie bij jongeren te ontmoedigen. Het is aan de Vlaamse overheid om zowel de jongeren als hun ouders verder te sensibiliseren.

Lees verder

Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.